Широк друштвени консензус о закону о родној равноправности
O Нацрту закона о родној равноправности
Укључи се да буде више жена у бизнису